Posts Tagged ‘merselo’

Weverslose schipmolen?

Posted by

Door het extreme weerpatroon in 2023: zeer warme perioden afgewisseld met extreme langdurige regenval hadden we in november en december enkele overstromingen te verduren. De duiker vanaf de Volmolen richting Loobeek kon niet alle hemelwateraanvoer verwerken waardoor het water zo hoog kwam te staan dat de waterloop overliep. Het gevolg was een overstroomd terrein en terrassen, zodat zelfs enkele malen een laag water in het gebouw van de Volmolen terecht kwam. Dit is direct, zonder dat er om gevraagd hoefde te worden, opgeruimd door onze vrijwilligers. Hulde! In overleg met Waterschap Limburg gaan we een afdoende oplossing zoeken voor dit waarschijnlijk in de komende jaren terugkerende probleem.

Voorzitter DHM bezoekt Volmolen

Posted by

In het kader van zijn 97 ste bezoek tijdens ‘Nico’s 100 molentoer’ ivm 100 jaar Hollandsche Molen (op 22 april 2023 in Utrecht) bezocht haar voorzitter, Nico Papineau Salm, onze Weverslose Volmolen in Merselo. Het was een interessante bijeenkomst waar Nico als toegift ook de Weverslose Boerenschans bezocht. Ons bestuur, vele vrijwilligers, Henk Loonen als afgevaardigde van de gemeente en Anja Versteegen van Mini-camping De Linde waren erbij.

Instapgidsencursus IVN Geijsteren-Venray

Posted by

Het IVN Geysteren-Venray start in het vroege voorjaar een instapcursus voor beginnende gidsen. Wanneer je meer wilt weten over de natuur, maar ook je kennis wilt overbrengen op kinderen, ouderen of volwassenen, is dit een ideale gelegenheid. Je hoeft géén lid te zijn van het IVN en je hebt geen voorkennis nodig. Iedereen die interesse in de natuur heeft kan meedoen!

Het is een basiscursus waarin we wandelen door de verschillende natuurgebieden van Venray. Wat hebben deze te bieden, maar wat belangrijk is: hoe breng je het over? Je leert iets over presenteren, voor de groep staan, enige didactiek, hoe je een activiteit in elkaar zet en wat daarbij belangrijk is.

De cursus loopt vanaf 1 maart tot en met 10 juni 2023.We gaan viermaal op excursie naar diverse natuurgebieden en er zijn vijf lesavonden, dit kan binnen of buiten zijn. We sluiten 10 juni af met een praktijkopdracht die je in het begin van de cursus kunt kiezen. De cursus kost € 75,00 per persoon (inclusief lesmateriaal en koffie/thee op de lesavonden). IVN-leden krijgen €15,00 korting. Als je vrijwilliger of gids wilt worden voor de Stichting Loobeek betalen wij de cursuskosten.

Aanmelden kan via: aanmelden@ivn-geysteren-Venray.nl
De aanmelding is definitief als het bedrag overgemaakt is op rekening nummer:
NL36 RABO 0156 3203 39 t.n.v. I.V.N. Geysteren-Venray onder vermelding van: Instapgidsencursus

Twijfel je nog of heb je nog vragen? Dan ben je op 1 maart van harte welkom bij de eerste cursusbijeenkomst. Je kunt dan alsnog beslissen: is dit iets voor mij of niet? Meer informatie op de website van het IVN: https://www.ivn-geysteren-venray.nl/

Opening Boerenschans

Posted by

Op de koudste 18e september ooit gemeten opende Stichting Loobeek de Weverslose Boerenschans. Wethouder Wim De Schryver opende de boerenschans toen de regen even geen spelbreker was samen met enkele leden van Kiwanisclub Schieëpersland, oud-voorzitter Hans Teunissen en onze oudste vrijwilliger Harrie Michels door de schans af te sluiten met palen. Bestuurslid Wim van Osch, die vandaag tevens afscheid nam, vertelde over wat een boerenschans is en hoe de Weverslose Schans tot stand is gekomen.

STICHTING LOOBEEK ZOEKT EEN NIEUWE VOORZITTER!

Posted by

Onze nieuwe voorzitter geeft leiding aan een reeds bestaande en functionerende vrijwilligersorganisatie, die drie historische projectonderdelen in het Loobeekdal realiseert. We zijn nu in de fase dat de exploitatie daarvan vorm moet krijgen, zodat er voldoende financiële middelen beschikbaar komen en blijven voor het beheer en onderhoud van de projecten.

De stichting zet zich ook in om het Loobeekdal (van Volmolen tot aan de grens met Noord-Brabant) mee te ontwikkelen en vorm te geven, passend bij de gekozen en/of nieuw te ontwikkelen uitgangspunten.
Stichting Loobeek heeft momenteel een bestuur met als (aftredend) voorzitter Hans Teunissen. Daarnaast hebben Theo Zegers, Wim van Osch, Pieter Weerts, Gerrit Hendriks en Frans Janssen zitting in het bestuur.

De drie projecten die in het Loobeekdal tussen Zandstraat en Merseloseweg in Merselo (gemeente Venray) gerealiseerd zijn of worden zijn een volmolen, een boerenschans en een schaapskooi. Zij zijn allen gebaseerd op vroeger in deze omgeving aanwezige bouwwerken. De projecten hebben en krijgen een functie in de duiding van recreatie, educatie, natuurbehoud, leefbaarheid en duurzaamheid. Dat betekent dat er veel activiteiten (divers van karakter) georganiseerd gaan worden om de waarde van het gebied en de projectonderdelen op de genoemde functies te laten zien en verder uit te bouwen.

In het voorjaar van 2021 is de Volmolen opgeleverd en van daaruit worden nu diverse activiteiten georganiseerd. De Boerenschans krijgt in 2021-2022 zijn definitieve vorm en uitstraling. Op het voorterrein zal, naar verwachting, spoedig ook de Schaapskooi gerealiseerd worden. De voorbereidingen voor dat projectdeel zijn inmiddels gestart.

We zoeken een voorzitter die enthousiast leiding geeft en algemene kennis heeft van het realiseren en exploiteren van gebouwen binnen de genoemde functies, en daarbij om weet te gaan met de inzet en het enthousiasmeren van vrijwilligers. Uiteraard is het beschikken over een breed en actueel netwerk hierbij belangrijk.

Voor informatie of belangstelling kunt een e-mail sturen naar info@loobeek-merselo.nl. Wij nemen dan graag contact met u op. Onze website: www.loobeek-merselo.nl is natuurlijk ook een bron van informatie.

Volmolen bijna klaar!

Posted by

De Volmolen nadert zijn voltooiing! Het gebouw is klaar. Nu nog het werktuig monteren en het rad plaatsen. Bekijk hier een animatie (gemaakt door Molens Molenbeersel) van de werking van een volmolen.

Hoogste punt!

Posted by

Vandaag bereikten onze vrijwilligers het hoogste punt van de in aanbouw zijnde Weverslose volmolen! De bouw gaat zeer voorspoedig! Uiteraard was er pannenbier en gebak.

Bouw volmolen

Posted by

De bouw van de Weverslose Volmolen vordert zeer voorspoedig. De groep vrijwilligers onder leiding van Gerrit Hendriks ligt voor op schema dankzij hun geweldige inzet! Prachtig om te zien dat zo’n bouwwerk met uitsluitend vrijwilligers opgebouwd kan worden.

Het hoogste punt is bijna bereikt!

Klussen aan de Volmolen

Posted by

Klussen aan de Weverslose Volmolen van stichting LOOBEEK

We zijn begonnen! De piketpaaltjes zijn geplaatst.
Eindelijk is het zover. We hebben de financiën rond dus nu kunnen we starten met het bouwen van de Weverslose Volmolen bij de Loobeek aan de Zandstraat in Merselo.
Deze unieke molen zal geheel door vrijwilligers gebouwd worden. Behalve vaklui zoeken we ook mensen die het ‘vak’ willen leren en graag de handen uit de mouwen steken.
Een maal in de 14 dagen geven wij aan wat er de komende weken op de bouwplaats staat te gebeuren. Vrijwilligers kunnen zelf kijken of er wat er wat bij zit waar je specialist in bent of waar je graag in bijgeschoold wil worden.
We starten eind augustus met het uitzetten van de bouw. Daarna komt er een bronnering op en na een dag of vier starten we met het grondwerk. Vervolgens volgt de betonconstructie en het metselwerk enz.
Grondwerk start op maandag 31 augustus a.s.!
Bekisting voor de fundering start vrijdag 4 sept.
Geïnteresseerde vrijwilligers die graag een mooi project met historische waarde in het prachtige natuurgebied van de Loobeek samen met ons willen realiseren zijn van harte welkom. De werkzaamheden vinden meestal plaats op maandag, woensdag en vrijdag van 8.00 uur tot 16.30 uur. Uiteraard zijn ook vrijwilligers voor halve dagen welkom.

U kunt zich melden of meer informatie verkrijgen via tel. 06-51 11 88 18 of via e-mail: info@loobeek-merselo.nl