Weverslose schipmolen?

Door het extreme weerpatroon in 2023: zeer warme perioden afgewisseld met extreme langdurige regenval hadden we in november en december enkele overstromingen te verduren. De duiker vanaf de Volmolen richting Loobeek kon niet alle hemelwateraanvoer verwerken waardoor het water zo hoog kwam te staan dat de waterloop overliep. Het gevolg was een overstroomd terrein en terrassen, zodat zelfs enkele malen een laag water in het gebouw van de Volmolen terecht kwam. Dit is direct, zonder dat er om gevraagd hoefde te worden, opgeruimd door onze vrijwilligers. Hulde! In overleg met Waterschap Limburg gaan we een afdoende oplossing zoeken voor dit waarschijnlijk in de komende jaren terugkerende probleem.

+-