Natuur

Het historisch gebruik van het beekdal, waaronder het vrijhouden van de gronden nabij de beekloop van bebouwing en gewassen en de inrichting van het gebied met houtopstanden, sluit aan bij een meer natuurlijk watersysteem en ecologische ontwikkelingen in het gebied. De verschillende projecten leveren kansen op voor de natuur.