Archive for december, 2013

Win-win situatie voor Loobeek & Pennings

Posted by

Op 12 december tekenen Jos Waals, voorzitter Stichting Loobeek en Sjors Pennings, directeur van Aannemingsbedrijf Pennings, een overeenkomst van overname en uitvoering. Een prachtige win-win situatie, immers Pennings kan op een efficiente wijze de haar toebehorende grond op Weverslo nuttig inzetten en Loobeek realiseert een aanzienlijke besparing op de kosten voor het realiseren van de Boerenschans. Zodra de lokale overheid toestemming heeft gegeven kan Pennings met een gps gestuurde wagen aan de slag. De verwachting is dat er vier weken na aanvang een boerenschans ligt die ingeplant kan worden.

De visie van Stichting Loobeek is om mensen te verbinden: onderling, met de natuur en het verleden, om als het ware een brug te vormen naar de toekomst. Stichting Loobeek heeft 5 thema’s om deze verbindingen te realiseren: recreatie, educatie, natuurbehoud, sociale cohesie en duurzaamheid. Het geheel wordt “De historische poort naar recreatief Limburg” genoemd.

Wethouder Lucien Peeters ontvangt bedrijfsplan Stichting Loobeek

Posted by

Veel belangstellenden waren donderdag 12 december bij de overhandiging van het bedrijfsplan van Stichting Loobeek aan wethouder Lucien Peeters. In het plan staat hoe Stichting Loobeek de bouw gaat realiseren van een Boerenschans, een Volmolen en een Schaapskooi.

Het eerste doel van de Stichting Loobeek is het realiseren van een Boerenschans op locatie Weverslo te Merselo. Op 12 december tekenen Jos Waals, voorzitter Stichting Loobeek en Sjors Pennings, directeur van Aannemingsbedrijf Pennings, een overeenkomst van overname en uitvoering. Een prachtige win-win situatie, immers Pennings kan op een efficiente wijze de haar toebehorende grond op Weverslo nuttig inzetten en Loobeek realiseert een aanzienlijke besparing op de kosten voor het realiseren van de Boerenschans. Zodra de lokale overheid toestemming heeft gegeven kan Pennings met een gps gestuurde wagen aan de slag. De verwachting is dat er vier weken na aanvang een boerenschans ligt die ingeplant kan worden.

De visie van Stichting Loobeek is om mensen te verbinden: onderling, met de natuur en het verleden, om als het ware een brug te vormen naar de toekomst. Stichting Loobeek heeft 5 thema’s om deze verbindingen te realiseren: recreatie, educatie, natuurbehoud, sociale cohesie en duurzaamheid. Het geheel wordt “De historische poort naar recreatief Limburg” genoemd.

Kom 12 december en hoor hoe de Boerenschans gebouwd wordt

Posted by

Op 12 december vindt er in Merselo, in Den Tommes, een bijeenkomst plaats van de Stichting Loobeek en de onderliggende stichtingen voor de bouw van een Boerenschans, een Volmolen en een Schaapskooi.

Tijdens die bijeenkomst zal het bedrijfsplan van Stichting Loobeek worden gepresenteerd. Wij zullen het eerste exemplaar van dit plan overhandigen aan wethouder Lucien Peeters.

Het eerste doel van de Stichting Loobeek is, conform het bedrijfsplan, het realiseren van een boerenschans op locatie Weverslo te Merselo. Op deze avond zal bekend gemaakt worden dat de Stichting Loobeek een overeenkomst heeft gesloten met Bouwbedrijf Pennings uit Rosmalen om bij  Weverslo in Merselo een boerenschans te realiseren. De werkzaamheden zullen aanvangen in de eerste maanden van 2014 en naar wij verwachten zal de boerenschans gerealiseerd zijn in het voorjaar 2014. Daarna zal, met behulp van vrijwilligers, de boerenschans conform plan worden beplant en is hij toegankelijk voor bezoekers.

Op deze avond zal een vertegenwoordiger van Bouwbedrijf Pennings uit Rosmalen toelichten hoe de werkzaamheden worden uitgevoerd en hoe de boerenschans zich zal tonen in het landschap aan de Loobeek nabij Merselo.

De avond begint om 20.00 uur  en rond 21.00 uur is er gelegenheid voor informele en sociale contacten.

Stem op ons project!

Posted by

Ik vraag je onze activiteit te steunen door op onderstaande link te klikken, je komt dan bij ons project uit. Daar kun je je stem uitbrengen en deze per mail bevestigen. Dit kan elke dag opnieuw, dus….

http://bit.ly/I2yPQW

Met ons project willen wij mensen verbinden, onderling, met de natuur en het verleden, en een brug vormen naar de toekomst. Mensen met een beperking of afstand tot de arbeidsmarkt krijgen hier hun dagbesteding, ze horen er weer bij. Helpen bij natuurbehoud en recreatieve activiteiten die georganiseerd worden. Educatie voor de jeugd. Samen bouwen aan de toekomst.

Dank voor je stem!

Maasgaard

Posted by

Vrijdagochtend 6 december vindt in het gemeenschapshuis De Wis in Castenray de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst Maasgaard plaats.
Gedeputeerde Patrick van der Broeck van de provincie Limburg, wethouder Paul Driessen van Horst aan de Maas, wethouder Jan Loonen van Venray en Sjraar Roelofs van waterschap Peel en Maasvallei zetten hun handtekening onder de overeenkomst.
Beide gemeenten hebben met de provincie en het waterschap de handen ineengeslagen om de kwaliteit van het buitengebied in Horst aan de Maas en Venray een flinke impuls te geven. Door de samenwerking in het project Maasgaard is het mogelijk plannen versneld en kostenbesparend uit te voeren. Voor natuurontwikkeling en recreatieprojecten is de komende 18 miljoen euro beschikbaar.

De activiteiten van Stichting Loobeek zijn opgenomen in Maasgaard.