Win-win situatie voor Loobeek & Pennings

Op 12 december tekenen Jos Waals, voorzitter Stichting Loobeek en Sjors Pennings, directeur van Aannemingsbedrijf Pennings, een overeenkomst van overname en uitvoering. Een prachtige win-win situatie, immers Pennings kan op een efficiente wijze de haar toebehorende grond op Weverslo nuttig inzetten en Loobeek realiseert een aanzienlijke besparing op de kosten voor het realiseren van de Boerenschans. Zodra de lokale overheid toestemming heeft gegeven kan Pennings met een gps gestuurde wagen aan de slag. De verwachting is dat er vier weken na aanvang een boerenschans ligt die ingeplant kan worden.

De visie van Stichting Loobeek is om mensen te verbinden: onderling, met de natuur en het verleden, om als het ware een brug te vormen naar de toekomst. Stichting Loobeek heeft 5 thema’s om deze verbindingen te realiseren: recreatie, educatie, natuurbehoud, sociale cohesie en duurzaamheid. Het geheel wordt “De historische poort naar recreatief Limburg” genoemd.

+-