Leerpad Loobeek

Het Leerpad Loobeek is voorzien van grote en kleine informatieborden. Door middel van naar websites verwijzende QR-codes op de borden is uitgebreide informatie over het gebied te vinden. De aantrekkingskracht van het beekdal is hierdoor sterk toenemen. De langs de beekloop aanwezige schouwpaden zullen goed fysiek begaanbaar zijn. Het is echter geen geplaveide weg, maar een struinpad. Door de aard van het pad is de toegankelijkheid van sommige delen voor mensen met een fysieke beperking helaas niet altijd te garanderen. Ook pumps en naaldhakken zijn wat lastig 😉

We willen met het Leerpad interesse kweken voor de natuur waarbij ook het educatieve aspect van belang is.

Het Leerpad zoekt aansluiting bij het wandelknooppuntennetwerk Venray e.o.

Het project ‘Leerpad Loobeek’ verdiende als buurtinitiatief een predicaat ‘Kern met Pit’ 2021.