Wethouder Lucien Peeters ontvangt bedrijfsplan Stichting Loobeek

Veel belangstellenden waren donderdag 12 december bij de overhandiging van het bedrijfsplan van Stichting Loobeek aan wethouder Lucien Peeters. In het plan staat hoe Stichting Loobeek de bouw gaat realiseren van een Boerenschans, een Volmolen en een Schaapskooi.

Het eerste doel van de Stichting Loobeek is het realiseren van een Boerenschans op locatie Weverslo te Merselo. Op 12 december tekenen Jos Waals, voorzitter Stichting Loobeek en Sjors Pennings, directeur van Aannemingsbedrijf Pennings, een overeenkomst van overname en uitvoering. Een prachtige win-win situatie, immers Pennings kan op een efficiente wijze de haar toebehorende grond op Weverslo nuttig inzetten en Loobeek realiseert een aanzienlijke besparing op de kosten voor het realiseren van de Boerenschans. Zodra de lokale overheid toestemming heeft gegeven kan Pennings met een gps gestuurde wagen aan de slag. De verwachting is dat er vier weken na aanvang een boerenschans ligt die ingeplant kan worden.

De visie van Stichting Loobeek is om mensen te verbinden: onderling, met de natuur en het verleden, om als het ware een brug te vormen naar de toekomst. Stichting Loobeek heeft 5 thema’s om deze verbindingen te realiseren: recreatie, educatie, natuurbehoud, sociale cohesie en duurzaamheid. Het geheel wordt “De historische poort naar recreatief Limburg” genoemd.

+-