Archive for the ‘Boerenschans’ Category

Winter in Weverslo

Posted by

Schaatsen zal niet lukken. Onze ijsmeesters hebben de situatie grondig gecontroleerd. Ze stelden een ijsvrije gracht vast, met tegen de toegang minder dan een handbrede ijsvlakte. Dat wordt dus niks. De bruine kleur van de gracht wordt veroorzaakt door ijzeroer in het water. Kennelijk is dat vorstwerend.
Daar staat tegenover, dat er volop sneeuw is. En er is een bever in het gebied, maar die beperkt zich tot bomen knagen.

Foto Frank van Eck

Maand van de geschiedenis

Posted by

Oktober is de Maand van de geschiedenis.
Dit jaar voert het spoor terug naar kruitdampen, hoefgetrappel, opruiende pamfletten en barricaden. Het thema is Opstand. In Limburg liggen de verhalen van opstanden voor het oprapen. Over verzet in de Tweede Wereldoorlog, veldslagen in de Tachtigjarige Oorlog en de genocide op hele volksstammen door de Romeinen. Maar wat vaak onderbelicht blijft is het leed van de gewone bevolking op het platteland in het verleden. Dat verhaal is maar zelden opgeschreven. (meer…)

Weverslose Schans in ‘Andere Tijden’

Posted by

De NTR verzorgt al jaar en dag een geschiedenisprogramma op Nederland 2: Andere Tijden. Oktober is de maand van de geschiedenis, met dit jaar als thema: De Opstand. Bedoeld is hiermee de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648). Men gaat met een serie afleveringen aan deze belangrijke periode aandacht schenken.

Een van de meest onderbelichte aspecten van die burgeroorlog is het leed op het platteland. Venray kreeg ook zijn deel, vooral in de eerste twintig jaren. De gereconstrueerde boerenschans in het brongebied van de Loobeek is een illustratie van de mogelijkheden die het volk had bij dreigend gevaar: zich verstoppen en het beste er van hopen. (meer…)

Boerenschans concept

Posted by

De boerenschans ligt er nu voor wat betreft het ruwe grondwerk. Enige finetuning is natuurlijk nog zeker nodig. Dat gaan we de komende tijd doen. Bekijk hier een 3D-animatie hoe we in 2011 dachten dat e.e.a. er uit zou moeten komen te zien.

Credits animatie: Anneke Weerts

Schieepersfieest in de boerenschans

Posted by

Vandaag, 21 mei 2018, op kleinschalige basis het eerste ‘Schieepersfieest’ in de boerenschans van Stichting Loobeek gevierd. Scheerder Willem Eickmans en herders Jan Manders en Jos van den Burgt volop aan het werk! De tientallen bezoekers werden vanaf het feestterrein in Merselo per huifkar vervoerd naar de schans.

Wandelen met de herder

Posted by

Stichting Loobeek heeft het ‘wandelen met de herder’ overgenomen van Stichting Schaapscompagnie Merselo.

De Schaapscompagnieën van Venray groeiden in de negentiende eeuw uit tot internationale handelsorganisaties. Ook in het kerkdorp Merselo speelde de schapenhouderij een belangrijke rol. Om de geschiedenis van de Schaapscompagnieën aan den lijve te ondervinden kunt u, tegen een geringe vergoeding (€ 5,- per persoon), een wandeling maken met onze herder en zijn kudde schapen.

(meer…)

Ontwikkeling volmolen en boerenschans in 2018

Posted by

In 2018 gaan we de volmolen bouwen en de boerenschans die er al in ruwbouw ligt afwerken. In een rondeel van de schans zal een bijenoase komen, belangrijk voor het plantenrijk. Een ander rondeel zal voorzien worden van een eenvoudig onderkomen voor de schapen die het gras gaan bijhouden. In een derde rondeel gaan we een uitkijktoren plaatsen.

Voor de bouw van de volmolen zijn we nu bezig met het vergunningentraject. Zodra dit afgerond is gaan we bouwen!

Wilt u helpen met al deze activiteiten? Graag! Uw hulp is zeer welkom! Meld u aan via ‘contact’.

Eerste schop voor de boerenschans

Posted by

De opbouw van de boerenschans bij de Loobeek in Merselo kan beginnen. Met het planten van vier boompjes en het ondertekenen van een overeenkomst gaven de partners in het project vrijdag 14 april het officiële startsein. Bij de schans worden ook een volmolen en een schaapskooi gebouwd. Als alles klaar is vormt het complex een aanwinst voor natuureducatie, toerisme en recreatie in Venray.

De drie onderdelen, boerenschans, volmolen en schaapskooi, hebben alle drie een relatie met de schapenhouderij die in Venray in het verleden zo’n belangrijke rol speelde in de economie.
De boerenschans was in de middeleeuwen bedoeld als toevluchtsoord voor de boerenbevolking tegen rondtrekkende plunderbendes en soldaten. Het initiatief voor de huidige schans kwam na de ontdekking dat tussen Leunen en Ysselsteyn zo’n schans heeft gelegen. Deze boerenschans wordt in Merselo nagebouwd met een hoefijzervormige gracht en een verdedigingswal van drie meter hoog. Deze wal omsluit een binnenterrein van ongeveer een voetbalveld groot.
De schaapskooi die naast de boerenschans gebouwd wordt, krijgt ook de functie van bezoekers- en educatiecentrum. Het IVN gaat de schans en het educatiecentrum gebruiken voor natuurkampen en cursussen. Bezoekers kunnen er ook iets eten en drinken.
De volmolen tenslotte is een replica van een van de twee van deze molens die ooit in Venray hebben gestaan. In een volmolen wordt schapenwol met behulp van waterkracht en houten hamers tot vilt gemaakt. De volmolen ligt als bouwpakket al klaar om naast de schans in de Loobeek te worden geïnstalleerd.
Namens de stichting Loobeek ondertekende voorzitter Jos Waals de overeenkomst. Bij de ondertekening waren waterschapsvoorzitter Patrick van der Broeck, wethouder Martijn van der Putten, Theo Zegers van de dorpsraad Merselo en vertegenwoordigers van Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij en Staatsbosbeheer aanwezig.

Op de foto: Theo Zegers en Jos Waals hebben hun handtekening onder de overeenkomst gezet.

Foto’s: Paul Poels Fotografie, Meerlo.