Archive for the ‘Volmolen’ Category

Ontwikkeling volmolen en boerenschans in 2018

Posted by

In 2018 gaan we de volmolen bouwen en de boerenschans die er al in ruwbouw ligt afwerken. In een rondeel van de schans zal een bijenoase komen, belangrijk voor het plantenrijk. Een ander rondeel zal voorzien worden van een eenvoudig onderkomen voor de schapen die het gras gaan bijhouden. In een derde rondeel gaan we een uitkijktoren plaatsen.

Voor de bouw van de volmolen zijn we nu bezig met het vergunningentraject. Zodra dit afgerond is gaan we bouwen!

Wilt u helpen met al deze activiteiten? Graag! Uw hulp is zeer welkom! Meld u aan via ‘contact’.

Volmolen studiereis naar Roemenie.

Posted by

“Jó napot!”. Met deze welgemeende begroeting (“goedendag”) maken wij na een voorspoedige reis met vliegtuig en nachttrein in Gheorgeni kennis met István Vidák, een Hongaarse textielkunstenaar die een studiereis in Roemenie georganiseerd heeft om een beeld te krijgen van de nog aanwezige textielbewerkende (vol-) molens in het Szeklerland in Transsylvanië.

Bij onderzoek van oude kaarten van het Loobeekgebied werd ontdekt dat er in de Loobeek een tweetal onnatuurlijke bochten van negentig graden aanwezig waren. Dit wees er op dat de beek op die plaatsen gestuwd werd om mogelijk watermolens aan te drijven. Uit archiefonderzoek bleek dat er inderdaad twee volmolens gestaan hebben. Met behulp van een volmolen werden geweven wollen dekens onder invloed van leem en urine gestampt tot vilt. Met het ontstane waterdichte laken werden hoeden en kleding vervaardigd.

Bronnenonderzoek heeft tot nu toe geen tekeningen of beschrijvingen van hoe deze volmolens er uit gezien hebben opgeleverd. Om deze hiaten in kennis op te vullen is een studiereis naar Roemenië gemaakt. In Roemenië bestaan nog enkele volmolens waarvan het mechanisme bestudeerd werd.

(meer…)