Weverslose Schans in ‘Andere Tijden’

De NTR verzorgt al jaar en dag een geschiedenisprogramma op Nederland 2: Andere Tijden. Oktober is de maand van de geschiedenis, met dit jaar als thema: De Opstand. Bedoeld is hiermee de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648). Men gaat met een serie afleveringen aan deze belangrijke periode aandacht schenken.

Een van de meest onderbelichte aspecten van die burgeroorlog is het leed op het platteland. Venray kreeg ook zijn deel, vooral in de eerste twintig jaren. De gereconstrueerde boerenschans in het brongebied van de Loobeek is een illustratie van de mogelijkheden die het volk had bij dreigend gevaar: zich verstoppen en het beste er van hopen.

In maart is gestart met de inrichting van de schans. Een schuilhut voor schapen heeft daarbij voorrang: de schapen zijn de grasmachines die het terrein moeten bijhouden. Op 22 maart kwam een ploeg van de NTS opnames maken van de schans en het vrijwilligerswerk. Jos Wassink, schrijver van een boek over de schansen bij Weert, en Koos Swinkels als een van de stuwende krachten achter de schans in het Loobeekdal, werden geïnterviewd.

In aflevering 6, welke wordt uitgezonden op 2 november a.s. om 21.05 uur , wordt ook aandacht besteed aan de Weverlose schans.

Vrijwilligers aan het werk

+-