Op bezoek bij schaapskooi Schijndel

Op 13 juli kregen we een rondleiding bij de Schaapkooi in Schijndel.

Een Terugblik:

Goed bezoek gebracht aan de Schaapskooi in Schijndel. Goed ontvangen. Los van allerlei andere conclusies is het wel duidelijk dat je van schapen niet rijk wordt, sterker nog dat er geld bij moet. Schaapsjes op het droge is dus historie.

Wat economisch niet batig is, behoeft maatschappelijk niet verliesgevend te zijn. Ik ben onder de indruk van het enthousiasme van de mensen die daar bezig zijn met oude huisdierrassen en heemtuinen. Batig is wel de exploitatie van horeca,  maar je moet dan wel goede contracten hebben afgesloten met de exploitant.  De horeca wordt daar geexploiteert door een stichting die mensen met een handicap perspectief biedt op een zinvol werk. Het pgb speelt een belangrijke rol in het beheersen van de loonkosten, zowel qua zorgbudget als qua volume. Ik ben onder de indruk van de mogelijkheden die mensen met een beperking daar wordt geboden op zinvolle arbeid.

De Schaapskooi in Schijndel bestaat uit een schaapskooi (ongeveer de helft van het volume van onze plannen) die wordt gebruikt voor lammeren in winter en vroeg voorjaar en verder voor groepsactiviteiten, zowel educatief, recreatief als feestelijk. Daarnaast is er een “Hooiberg” (ongeveer de helft van het volume van onze plannen) die hoofdzakelijk wordt gebruikt voor educatieve activiteiten, d.w.z. vergaderingen, workshops en beperkte feesten en partijen die enige relatie hebben met de kernactiviteiten van de schaapskooi.
Het spreekt voor zich dat horeca gerelateerde omzet daar van groot belang is. De horeca was in een apart gebouw ondergebracht. Los van het feit  dat de bouw van de schaapskooi mogelijk was gemaakt door provinciale subsidie en veel bouwmaterialen gesponsord waren en arbeid vrijwillig was verkregen, was Gerrit van mening dat de bouw van de schaapskooi en de de hooiberg op de “wijze van Schijndel” goed te realiseren is. Er zijn dus meerdere wegen die naar Rome leiden.

Daarnaast was de opmerking van één van de bestuursleden van belang dat de omvang van de activiteiten (horeca, heemtuin, fokprogramma’s, workshops, wandelingen met herder, exploitatie van kudde van ca. 150. schapen, begeleiden van feesten en partijen (die overigens om 18.00 uur afgelopen moeten zijn, dus geen avond en nachtwerk) besturen, managen, plannen, boekhouden en controle, aansturen van ca. 35 vrijwilligers etc.) geen vrijwilligerswerk meer is maar dat je daar tenminste een professionele kracht voor nodig hebt. We (Theo, Sonja, Manette, Gerrit, Jacques en ondergetekende) hebben strak doorgevraagd over de financiële aspecten, met name met betrekking tot de exploitatie.

Jos Waals

http://www.schaapskooischijndel.nl/

+-